2014

Το αρχείο του ισολογισμού για τον έτος 2014, μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ:

Αρχείο ισολογισμού 2014.

Δημοσιεύθηκε: June 9, 2015.

2013

Το αρχείο του ισολογισμού για τον έτος 2013, μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ:

Αρχείο ισολογισμού 2013.

Δημοσιεύθηκε: June 4, 2014.

2012

Το αρχείο του ισολογισμού για τον έτος 2012, μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ:

Αρχείο ισολογισμού 2012.

Δημοσιεύθηκε: June 6, 2013.